ADBGR - Adana Çimento B

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

 

Yorumlar

Şirketimizin 06.12.2018 tarih ve 14 / 48 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; sermayesine %49 oranında sahip olduğumuz  OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz mülkiyetinde olan hisselerinin tamamının  513.569.000 TL bedel ile ana ortağımızın iştiraki olan OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye satılmasına ve satış işleminin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.  

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, söz konusu pay devirlerine ilişkin olarak Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'ye değerleme çalışması yaptırılmıştır. Yapılan değerleme çalışması sonucu, Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. toplam değeri 1.048.100.000 TL olarak belirlenmiştir. Değerleme yöntemi olarak indirgenmiş nakit akımı yöntemi (İNA) kullanılmıştır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723248

#ADBGR Adana B 2019 net temettü 0,885 TL. net temettü verimliliği %17,96.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745981

ADANA CIMENTO (B) 2019/09 bilanço
   
3. çeyrek F/K 23,78
9 aylık F/K 11,30
F/K 2,74
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 44,61
potansiyel 9 aylık F/K 62,49
potansiyel F/K 31,50
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 0,79
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 0,12
net kar(z) 19/18 0,53
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,37
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,81
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,04
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,08
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 0,17
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 0,17
   
PD/DD 1,84
   
adbgr