AKCNS - Akçansa Çimento

Hisse Yorumları

AKCNS 2016 9 aylık bilanço:

9 aylık F/K'sı 7,64. F/K'sı 8,25.

karı %8 artmış. esas faaliyet geliri %2 artmış.

PD/DD 2,03.

AKCNS 2016 12 aylık bilanço analizi:

F/K 9,58.

salt 4. çeyrek F/K 12,91.

net karı %2 artmış. esas faaliyet geliri %1 azalmış. özsermayesi %2 artmış.

PD/DD 2,23.

Sense Ist kullanıcısının resmi

Akçansa net temettü teklifi 1,053065 TL. %7,04 net temettü verimliliğine tekabül ediyor.