AKFYE - Akfen Yenilenebilir Enerji

Fiyat | Teknik | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 340.370.703 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 1.016.031.947 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/03/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,80 TL/pay baz fiyat, "AKFYE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.