AKSGY - Akiş GYO

Hisse Yorumları

AKSGY 2016 9 aylık bilanço:

9 aylık F/K'sı 11,08. F/K'sı 1,79.

karı %11 artmış. esas faaliyet geliri %15 azalmış.

PD/DD 0,48.

Sense Ist kullanıcısının resmi

2016'da GYO'lar arasında yüksek karlılığını koruyan ender şirketlerden.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (AKSGY.E) Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi (SAFGY.E) devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle AKSGY.E pay sırası 19.01.2017

tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 2,716 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).

AKSGY 2016 12 aylık bilanço analizi:

F/K 6,46.

net karı %42 azalmış. esas faaliyet geliri %13 azalmış. özsermayesi %14 artmış.

PD/DD 0,92.

bu bilançoda SAF GYO yok tabii. ilk çeyrekte göreceğiz birleşmenin etkisini.