ALBRK - Albaraka Türk

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

 

Yorumlar

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 06.02.2019-11.02.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi kapsamında; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişilerin 12.02.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulunan ALBRK paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir.

1 METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA A.Ş. 43006829

2 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12479665

3 GALİP ÖZTÜRK 13845214

http://spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=9

2019/03. salt ilk çeyrek F/K'si 21,64. potansiyel salt ilk çeyrek F/K'si 18,50. çok zayıf bir çeyrek.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

2019/06. 2. çeyreği, ilk çeyrekten iyi. dolayısıyla iyi bir bilanço.

6 aylık bilanço ederi 1,26.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %12,66.