ALKLC - Altınkılıç Gıda

Fiyat | Teknik | KAP | X | Bilanço

Yorumlar

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 33.885.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 112.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/06/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22,98 TL baz fiyat, "ALKLC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.