ANSGR - Anadolu Sigorta

Hisse Yorumları

ANSGR 2016 9 aylık bilanço:

9 aylık F/K'sı 10,39. F/K'sı 10,56.

karı %40 artmış. esas faaliyet geliri %46 artmış.

PD/DD 0,69.

ANSGR 2016 12 aylık bilanço:

F/K 11,10.

karı %38 artmış. esas faaliyet geliri %52 artmış. özsermayesi %2 artmış.

PD/DD 0,80.