ARZUM - Arzum

Yorumlar

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.302.446 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin halka arz edilen payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ARZUM EV ALETLERI 2020/12 bilanço analizi arzum
sunum para birimi: TL  
hasılat  
607.485.695  
gerçek EFK(Z)  
59.349.168  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
36.467.200  
   
F/K 22,70
   
potansiyel F/K 17,43
   
hasılat 20/19 1,36
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,42
net kar(z) 20/19 2,37
   
net kar(z) marjı 6,00%
gerçek EFK(Z) marjı 9,77%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,09
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,33
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,72
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 2,23
PD/DD 6,28
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,76
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 13,63
ARZUM EV ALETLER 2021/03 bilanço analizi arzum
sunum para birimi: TL  
hasılat  
202.465.743  
gerçek EFK(Z)  
35.105.946  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
25.857.127  
   
ilk çeyrek F/K 6,00
F/K 10,71
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 5,53
potansiyel F/K 9,02
   
hasılat 21/20 1,75
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 4,20
net kar(z) 21/20 5,93
   
net kar(z) marjı 12,77%
gerçek EFK(Z) marjı 17,34%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,28
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,20
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,29
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 3,30
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,70
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,16
PD/DD 3,92
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,72
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 7,67
son 1 yılki hasılatla 8,94