ASLAN - Aslan Çimento

Hisse Yorumları

ASLAN 2016 9 aylık bilanço:

9 aylık F/K'sı 48,66. F/K'sı 47,52.

karı %24 artmış. esas faaliyet geliri %15 artmış.

PD/DD 10,44.

ASLAN 2016 12 aylık bilanço:

F/K 53,46.

karı %1 azalmış. esas faaliyet geliri %10 artmış. özsermayesi %1 artmış.

PD/DD 9,97.