ATATP - ATP Ticari

Yorumlar

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 7.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 37.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "ATATP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2021/03. PD/DD 19,69. F/K de yüksek, gerçi olmasaydı bile bu PD/DD ile bu hisse alınmaz.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.