AVPGY - Avrupakent GYO

Fiyat | Teknik | KAP | X | Bilanço

Yorumlar

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 400.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 100.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 55,10 TL/pay baz fiyat, "AVPGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2023/12. halka arz fiyatını hak ediyor ama daha fazla etmez.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

kira geliri, ilk çeyrek hasılatının çok küçük bir kısmı ama şöyle bir durum varmış:

Portföyümüzün 31.03.2024 tarihi itibarıyla %38,87 si AVM, %11,88 i Turizm, %12,34 ü ise diğer ticari gayrimenkullerden oluşmaktadır.

Portföyün kalan kısmını temsil eden konut projelerinin (tamamlanan ve devam eden) tamamının satışından elde edilen gelir ile de kira getirili gayrimenkul alımı yapılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Dolayısıyla, 2024/3 aylık ilk çeyrek verisi dahilinde bir yorum yapılması tüm operasyonel ve finansal yapı açısından anlamlı bulunmamaktadır.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.