BASGZ - Başkent Doğalgaz

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 700.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 175.000.000 TL nominal değerli paylar 11/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,72 TL/pay baz fiyat, "BASGZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BASKENT DOGALGAZ 2021/03 bilanço analizi basgz
sunum para birimi: TL  
hasılat  
2.408.918.384  
gerçek EFK(Z)  
387.875.350  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
410.056.392  
   
ilk çeyrek F/K 4,17
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 4,41
   
hasılat 21/20 1,09
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 1,21
net kar(z) 21/20 1,19
   
net kar(z) marjı 17,02%
gerçek EFK(Z) marjı 16,10%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,14
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,10
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,23
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,03
PD/DD 3,32
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 1,00
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 7,10

2021/03. hayret uzun zaman sonra makul bir fiyata halka arz edilmiş bir şirket görüyorum. tabii mevsimsellik etkisi ağır basıyor. yıllığı görmek lazım.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

BASKENT DOGALGAZ 2021/06 bilanço analizi basgz
sunum para birimi: TL  
hasılat  
3.268.373.328  
gerçek EFK(Z)  
334.712.040  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
441.734.942  
   
2. çeyrek F/K 89,22
6 aylık F/K 12,80
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 219,82
potansiyel 6 aylık F/K 16,89
   
hasılat 21/20 1,11
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 0,97
net kar(z) 21/20 1,14
   
net kar(z) marjı 13,52%
gerçek EFK(Z) marjı 10,24%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,38
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,11
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,17
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,82
PD/DD 5,40
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 1,00
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 17,29