BAYRK - Bayrak EBT Taban

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Sermaye Piyasası Kurulunun 21/05/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 21.250.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 9.250.000 TL nominal değerli payları 04/06/2020 tarihinden itibaren 3,28 TL/pay baz fiyat ve "BAYRK.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

2020/06. ana ortaklara, dönem karının %51'ini yazmışlar. 12 aylıkta daha fazlasını verirler mi bilmem ama her halukarda balon hisse Bayrak, o açık.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.