Bilgi

2023/09b

Muhtemel.

Potansiyel F/K nedir?

Bilanço analizlerinde kullandığımız potansiyel F/K nedir?

- Salt esas faaliyet karını ve Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar kalemini dikkate alıyoruz. Bu ikisi dışında her türlü gelir ya da gideri yok sayıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlikleri şüpheli. (Sürdürülebilir olan da var mesela Koza Grubu)

- Vergiyi %22 alıyoruz. Özel vergi oranlarını dikkate alıyoruz.

- Esas faaliyet karında(zararında) köpük varsa, köpüğü alıyoruz. Buna gerçek EFK(Z) diyoruz. Potansiyel F/K'yi bu gerçek EFK(Z)'ye göre hesaplıyoruz.

Borsada işlem gören tipe dönüşüm ne demek?

Şirketlerin borsada işlem görmeyen tipte hisseleri olabiliyor. Bu tipte hisselerin borsada işlem görebilmeleri için önce MKK nezdinde kaydedilmeleri gerekiyor. Bu tip dönüşüm talepleri her gün KAP'ta yayınlanıyor.

Dönüşüm talebinin amacı, bu lotları borsada satabilmek.

Tabii tersi de mümkün. Bazen SPK, manipülatif işlem yapan kişilerin hisselerini borsada işlem görmeyen tipe dönüştürebiliyor.