BOBET - Boğaziçi Beton

Yorumlar

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 114.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 380.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 03/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,50 TL/pay baz fiyat, "BOBET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2021/03. ilk çeyreğe göre bu da balon halka arzlardan. muhtemelen 1 liradan fazla etmez. kanal istanbul spekülasyonlarının da içi boş kanımca. bir kaç ay sonra "soygun var" muhabbeti yapacak ahmaklar.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.