CEOEM - CEO Event Medya

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Borsamızın 12/04/2019 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02/05/2019 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen CEO Event Medya A.Ş.'nin, 18.800.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 6.800.000 TL nominal değerli payları 31/05/2019 tarihinden itibaren 4,80 TL/pay baz fiyat ve "CEOEM.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'ında A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766230

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %10,17.

2019/06. bu şirketi nasıl 4,80'den halka arz ettiniz? esas faaliyet zararı yazıyor. 2 liradan fazla etmez.

halka arz adı altında şirketlerini halka kakalıyorlar patronlar. Borsa İstanbul, ABV. yeter lan, yeter.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

CEO EVENT 2019/09 bilanço  
   
3. çeyrek F/K 75,33
9 aylık F/K 68,47
F/K  
   
potansiyel 3. çeyrek F/K -42,79
potansiyel 9 aylık F/K -73,75
potansiyel F/K #YOK
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 0,97
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 -0,24
net kar(z) 19/18 0,20
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,16
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,88
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) #SAYI/0!
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) #SAYI/0!
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) -
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) -
PD/DD 2,39
   
ceoem  
CEO EVENT 2019/12 bilanço ceoem
   
4. çeyrek F/K -45,48
F/K 108
   
potansiyel 4. çeyrek F/K -21,10
potansiyel F/K -33,57
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 0,70
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 -0,55
net kar(z) 19/18 0,11
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,21
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,87
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) -
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) -
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) NA
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) NA
PD/DD 1,79
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,69
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   
CEO EVENT 2020/03 bilanço ceoem
   
ilk çeyrek F/K 51,47
F/K 6074
   
potansiyel ilk çeyrek F/K -39,78
potansiyel F/K -27,23
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 20/19 0,40
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 -0,85
net kar(z) 20/19 0,41
   
net kar(z) marjı 21,22%
gerçek EFK(Z) marjı -34,33%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,16
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,01
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,52
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,19
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) -0,01
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,00
PD/DD 2,29
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,88
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   
CEO EVENT 2020/09 bilanço analizi ceoem
sunum para birimi: TL  
hasılat  
27.588.112  
gerçek EFK(Z)  
-3.972.844  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
2.954.194  
   
3. çeyrek F/K 36,29
9 aylık F/K 75,74
F/K 131
   
potansiyel 3. çeyrek F/K -79,29
potansiyel 9 aylık F/K -70,40
potansiyel F/K -57,90
   
hasılat 20/19 0,92
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,89
net kar(z) 20/19 1,63
   
net kar(z) marjı 10,71%
gerçek EFK(Z) marjı -14,40%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,02
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,13
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,64
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,23
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) NA
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) NA
PD/DD 3,85
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,76
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 81,10
son 12 ayki hasılatla 76,10

2021/03. net karın tamamı finansman gelirlerinden. yüksek faiz ortamında bu kara şaşmamak lazım.

iyimser bir yaklaşımla bile ederi 3,30 CEO Event'in.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.