ALBRK - Albaraka Türk

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 06.02.2019-11.02.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi kapsamında; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişilerin 12.02.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulunan ALBRK paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir.

1 METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA A.Ş. 43006829

2 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12479665

3 GALİP ÖZTÜRK 13845214

http://spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=9

2019/03. salt ilk çeyrek F/K'si 21,64. potansiyel salt ilk çeyrek F/K'si 18,50. çok zayıf bir çeyrek.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

2019/06. 2. çeyreği, ilk çeyrekten iyi. dolayısıyla iyi bir bilanço.

6 aylık bilanço ederi 1,26.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %12,66.

ALBARAKA TURK 2019/12 bilanço albrk
   
4. çeyrek F/K 7,33
F/K 20,99
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 7,43
potansiyel F/K 20,40
   
grubun karı 19/18 0,57
vergi öncesi karı 19/18 0,59
faiz gelirleri 19/18 NA
   
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,18
bu yılki özkaynaklar verimliliği 2,70%
   
PD/DD 0,49
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,78
grubun karı/dönem net karı 0,93
ALBARAKA TURK 2020/03 bilanço albrk
   
ilk çeyrek F/K 25,61
F/K 19,13
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 26,27
potansiyel F/K 19,43
   
grubun karı 20/19 1,28
vergi öncesi karı 20/19 0,86
faiz gelirleri 20/19 NA
   
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,99
bu yılki özkaynaklar verimliliği 1,91%
PD/DD 0,47
dönem karı/vergi öncesi kar 0,82
grubun karı/dönem net karı 0,96
ALBARAKA TURK 2020/06 bilanço analizi albrk
   
2. çeyrek F/K 9,44
6 aylık F/K 14,24
F/K 20,64
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 8,45
potansiyel 6 aylık F/K 13,09
potansiyel F/K 18,44
   
grubun karı 20/19 1,13
vergi öncesi karı 20/19 1,20
faiz gelirleri 20/19 NA
   
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,02
bu yılki özkaynaklar verimliliği 3,63%
PD/DD 0,51
dönem karı/vergi öncesi kar 0,74
grubun karı/dönem net karı 0,97