SAHOL - Sabancı Holding

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Sabancı Holding'i çok ucuz buluyorum. her sene istikrarlı bir şekilde net karını artırıyor. bankacılık (Akbank) üstündeki riskler kalktığında çok daha iyi yerlerde olmasını bekliyorum.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

piyasanın derdi ne bilmiyorum ama Sabancı, Akbank'tan ibaret değil. bu ucuzluk fiyatlanmalı artık.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

#SAHOL Sabancı 2019 net temettü 0,255 TL. net temettü verimliliği %2,79.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743217

SABANCI HOLDING 2019/09 bilanço
   
3. çeyrek F/K 4,49
9 aylık F/K 4,42
F/K 5,14
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 3,71
potansiyel 9 aylık F/K 3,51
potansiyel F/K 4,04
   
net kar(z) 19/18 0,85
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 0,99
hasılat 19/18 1,17
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,02
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,08
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,13
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,95
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 1,14
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 3,45
   
PD/DD 0,54
   
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
sahol  
SABANCI HOLDING 2019/12 bilanço sahol
   
4. çeyrek F/K 5,45
F/K 5,07
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 4,31
potansiyel F/K 4,05
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,16
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 1,12
net kar(z) 19/18 0,99
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,00
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,14
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,06
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,98
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,95
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,16
PD/DD 0,58
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,82
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 0,54
   

#SAHOL Sabancı Holding 2020 net temettü 0,281 TL. net temettü verimliliği %3,03.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821757

SABANCI HOLDING 2020/03 bilanço sahol
   
ilk çeyrek F/K 3,48
F/K 4,24
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 2,76
potansiyel F/K 3,23
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 20/19 1,06
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 1,10
net kar(z) 20/19 1,13
   
net kar(z) marjı 45,69%
gerçek EFK(Z) marjı 61,08%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,03
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,99
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,85
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,06
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,79
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,26
PD/DD 0,51
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,81
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 0,57
   
SABANCI HOLDING 2020/06 bilanço analizi sahol
sunum para birimi 1.000 TL
hasılat  
8.951.048  
gerçek EFK(Z)  
5.495.178  
Özkaynak Yat. K.(Z)  
828.291  
net kar(z)  
2.229.372  
   
2. çeyrek F/K 3,92
6 aylık F/K 3,65
F/K 4,00
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 3,02
potansiyel 6 aylık F/K 2,92
potansiyel F/K 3,20
   
hasılat 20/19 0,98
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 1,11
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,11
net kar(z) 20/19 1,15
   
net kar(z) marjı 45,22%
gerçek EFK(Z) marjı 61,39%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,03
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,04
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,70
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,03
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,52
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,08
PD/DD 0,47
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,80
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 0,55
   

2020/06. Akbank yüzünden sürünüyor, muhtemelen sürünmeye devam edecek. uzun vadeciler için ciddi fırsat sunuyor bence. defter değerinin yarısında bile değil Sabancı.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

SABANCI HOLDI 2020/09 bilanço analizi sahol
sunum para birimi: 1.000 TL  
hasılat  
15.026.408  
gerçek EFK(Z)  
9.130.007  
Özkaynak YK(Z)  
1.422.346  
net kar(z)  
3.840.886  
   
3. çeyrek F/K 2,80
9 aylık F/K 3,52
F/K 3,82
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 2,36
potansiyel 9 aylık F/K 2,84
potansiyel F/K 3,04
   
hasılat 20/19 1,09
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,26
net kar(z) 20/19 1,32
   
net kar(z) marjı 45,31%
gerçek EFK(Z) marjı 60,76%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,03
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,09
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,65
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,24
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,31
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,26
PD/DD 0,50
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,81
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,56
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 15,94
son 12 ayki hasılatla 15,96

Sayfalar