DYOBY - Dyo Boya

Yorumlar

2020/12. 4. çeyreği de çok iyi. bilanço ederi 15,03. 4. çeyreğin devamını getirebilirse çok daha yüksek olabilir bu potansiyel.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

DYO BOYA 2021/03 bilanço analizi dyoby
sunum para birimi: TL  
hasılat  
470.995.271  
gerçek EFK(Z)  
42.434.432  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
21.831.654  
   
ilk çeyrek F/K 13,55
F/K 7,70
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 8,71
potansiyel F/K 6,37
   
hasılat 21/20 1,68
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 1,56
net kar(z) 21/20 12,18
   
net kar(z) marjı 4,64%
gerçek EFK(Z) marjı 9,01%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,91
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,01
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,40
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,12
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,05
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,59
PD/DD 3,85
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,82
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 6,28
son 1 yılki hasılatla 7,08

2021/03. net ef diğer gelir(gider)/efk kalemine bakılırsa bolca kur farkı gideri yazmış olmalı. ilk çeyrek ondan zayıf. piyasa cezalandırabilir. onun dışında gayet iyi bilanço. geleceği parlak görünüyor Dyo Boya'nın.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

DYO BOYA 2021/06 bilanço analizi dyoby
sunum para birimi: TL  
hasılat  
1.060.466.681  
gerçek EFK(Z)  
79.564.459  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
37.249.516  
   
2. çeyrek F/K 20,51
6 aylık F/K 16,98
F/K 9,15
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 10,65
potansiyel 6 aylık F/K 9,94
potansiyel F/K 7,37
   
hasılat 21/20 1,72
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 0,97
net kar(z) 21/20 1,14
   
net kar(z) marjı 3,51%
gerçek EFK(Z) marjı 7,50%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,72
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,05
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,18
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,39
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,95
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,78
PD/DD 4,00
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,91
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 5,96
son 1 yılki hasılatla 6,57

2021/06. evet çok zayıf bir 2. çeyrek açıklamış Dyo ama taban olması ağır geldi bana. sanırım gidişat kötü diye düşündüler ve sattılar.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

Sayfalar