MERCN - Mercan Kimya

Yorumlar

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 63.456.982 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 18.456.982 TL nominal değerli paylar 27/05/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,81 TL/pay baz fiyat, "MERCN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MERCAN KIMYA 2021/03 bilanço analizi mercn
sunum para birimi: TL  
hasılat  
116.991.993  
gerçek EFK(Z)  
14.900.947  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
13.774.592  
   
ilk çeyrek F/K 11,69
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 12,01
   
hasılat 21/20 1,64
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 1,39
net kar(z) 21/20 2,22
   
net kar(z) marjı 11,77%
gerçek EFK(Z) marjı 12,74%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,51
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,12
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 2,25
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,04
PD/DD 7,77
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 1,01
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 13,76
MERCAN KIMYA 2021/06 bilanço analizi mercn
sunum para birimi: TL  
hasılat  
255.283.038  
gerçek EFK(Z)  
28.749.338  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
19.031.237  
   
2. çeyrek F/K 30,21
6 aylık F/K 16,69
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 12,74
potansiyel 6 aylık F/K 12,27
   
hasılat 21/20 1,88
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 1,18
net kar(z) 21/20 1,27
   
net kar(z) marjı 7,45%
gerçek EFK(Z) marjı 11,26%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,39
özkaynaklar (yılbaşına göre) 3,37
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,76
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,68
PD/DD 2,54
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 1,07
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 12,44