ESCAR - Escar Turizm

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 11.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 54.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli paylar 13/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15 TL/pay baz fiyat, "ESCAR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ESCAR TURIZM TAS 2021/06 bilanço analizi escar
sunum para birimi: TL  
hasılat  
236.825.174  
gerçek EFK(Z)  
127.761.223  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
85.476.686  
   
2. çeyrek F/K 4,78
6 aylık F/K 5,73
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 3,83
potansiyel 6 aylık F/K 4,79
   
hasılat 21/20 1,55
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 1,59
net kar(z) 21/20 1,94
   
net kar(z) marjı 36,09%
gerçek EFK(Z) marjı 53,95%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,00
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,47
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,06
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,35
PD/DD 3,65
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,77
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 20,68

2021/06. F/K'lere bakınca çok ucuz ama bir filo kiralama şirketi nasıl %54 efk ile çalışır? bana sürdürülebilir gelmedi.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.