EGEPO - Nasmed Özel Sağlık

Fiyat | Teknik | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 125.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylar 01/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 5 TL/pay baz fiyat, "EGEPO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.