EKIZ - Ekiz Kimya

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

 

Bu hissenin ortalama işlem hacmi çok düşük. Bu nedenle uzak durmanızı öneririz.

Yorumlar

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (Şirket) ile ilgili olarak, 
 
Borsamız tarafından Şirketin,
 
a. Aktifleri içerisinde önemli yer tutan ortaklardan olan alacağın tahsiline ilişkin olarak Borsamızın yazılı talebi üzerine 01/09/2016 tarihinde KAP'ta yayımlanan ödeme planına uyulmaması nedeniyle,  Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-(b) maddesi kapsamında,
 
b. Finansal yapısının iyileştirilmesi gerektiği hususunda Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-(d) maddesi kapsamında
 
uyarılmasına karar verilmiştir.