EMNIS - Eminiş Ambalaj

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

 

Yorumlar

Şirketimizin 6 Temmuz 2018 tarihli özel durum açıklamasında; Şirketimizin %20.19 ortağı Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un Eminiş Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'deki hisseleri için, Neo Yapı Arazi Geliştirme A.Ş.'nin Burganbank A.Ş.'ye borcuna kefaleti nedeniyle, İstanbul 8. İcra Dairesi tarafından gönderilen hisse haciz müzekkeresinin 02.07.2018 tarihinde Şirketimize ulaştığı bildirilmişti.

Aynı borç kapsamında Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un Eminiş Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu hisseleri için 20.07.2018 tarihinde İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nün ve bugün (23.07.2018) İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'nün ihtiyati hisse hacizi kararları Şirketimize ulaşmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697192

Şirketimiz gerek aşağıda arz ettiğimiz sebepler gerekse bir süredir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sebeplerle Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/734 esas sayılı dosyası ile konkordato talebinde bulunmuş olup ilgili mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunun 287. Maddesi gereğince şirketimize üç aylık geçici süre ile hakkında yapılacak tüm takip işlemlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı vermiş bulunmaktadır. Şirketimizin konkordato talebinde bulunma sebepleri aşağıda arz edilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709341