ESCAR - Escar Turizm

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 11.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 54.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli paylar 13/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15 TL/pay baz fiyat, "ESCAR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.