GLBMD - Global Menkul Değerler

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

GLOBAL MEN, DEG, 2020/12 bilanço analizi glbmd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
10.801.514.547  
gerçek EFK(Z)  
33.197.499  
Özkaynak YK(Z)  
-117.115  
net kar(z)  
20.955.134  
   
4. çeyrek F/K 10,54
F/K 17,18
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 8,05
potansiyel F/K 13,60
   
hasılat 20/19 1,45
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 6,16
net kar(z) 20/19 11,57
   
net kar(z) marjı 0,19%
gerçek EFK(Z) marjı 0,31%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,01
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,43
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 2,95
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 2,75
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,32
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,03
PD/DD 5,23
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,77
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%2 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 1,67
GLOBAL MEN, DEG, 2021/03 bilanço analizi glbmd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
2.776.199.580  
gerçek EFK(Z)  
24.157.615  
Özkaynak YK(Z)  
3.093  
net kar(z)  
15.041.698  
   
ilk çeyrek F/K 4,01
F/K 7,60
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 3,12
potansiyel F/K 5,93
   
hasılat 21/20 0,60
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 3,80
net kar(z) 21/20 3,52
   
net kar(z) marjı 0,54%
gerçek EFK(Z) marjı 0,87%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,00
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,22
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,47
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,72
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 2,66
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,01
PD/DD 2,88
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,80
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%2 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 1,09
son 1 yılki hasılatla 1,35
GLOBAL MEN, DEG, 2021/06 bilanço analizi glbmd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
4.181.710.478  
gerçek EFK(Z)  
33.023.462  
Özkaynak YK(Z)  
-22.508  
net kar(z)  
16.019.956  
   
2. çeyrek F/K 63,68
6 aylık F/K 7,78
F/K 8,49
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 8,81
potansiyel 6 aylık F/K 4,72
potansiyel F/K 5,69
   
hasılat 21/20 0,43
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 2,90
net kar(z) 21/20 2,10
   
net kar(z) marjı 0,38%
gerçek EFK(Z) marjı 0,79%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,08
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,23
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,28
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,41
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 2,15
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,01
PD/DD 2,94
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,74
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%1,5 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 1,99
son 1 yılki hasılatla 3,22