GMTAS - Gimat Mağazacılık

Fiyat | Teknik | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 149.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 9. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin kaydileştirilen 144.180.000 TL nominal değerli payları 12/11/2021 tarihinden itibaren "GMTAS.E" kodu ile Alt Pazar'da, pazarda uygulanmakta olan işlem esasları ve serbest marjla işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. İzahname ekinde yayımlanan iki ayrı fiyat tespit raporunda hesaplanan pay değerlerinin ortalaması 2,24 TL'dir.

2021/09. 1,89'dan 1 kuruş fazla etmez Gimat Mağazacılık.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.