HEDEF - Hedef Holding

Fiyat | Teknik | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Hedef Holding A.Ş.'nin (Şirket) 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,96 TL/pay baz fiyat, "HEDEF.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.