HOROZ - Horoz Lojistik

Fiyat | Teknik | KAP | X | Bilanço

Yorumlar

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.600.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 90.488.084 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 07/06/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 55 TL baz fiyat, "HOROZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.