IHYAY - İhlas Yayın Holding

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

bu da kardeşi Gazetecilik gibi esas faaliyet zararı yazıyor. şişirme hissesi olmaktan öteye gidemez İhlas Yayın Holding.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %12,79.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %10,06.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %19,13.

fiili dolaşımdaki pay oranı %73,9 olmuş. 29 Kasım'da bu oran %48,15 idi. %53,48 oranında artmış.

IHLAS YAYIN HOLDING 2019/12 bilanço ıhyay
   
4. çeyrek F/K 3,13
F/K 129
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 60,75
potansiyel F/K -219
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,10
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 -0,78
net kar(z) 19/18 -0,14
   
net kar marjı 4,73%
gerçek EFK marjı -3,48%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 1,67
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,89
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) -
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,73
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) NA
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) NA
PD/DD 1,74
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,72
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 0,12
   

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak): %125

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850750