INVEO - İnveo Yatırım Holding

Yorumlar

INVEO YATIRIM 2020/09 bilanço analizi ınveo
sunum para birimi: TL  
hasılat  
14.621.499  
gerçek EFK(Z)  
64.647.058  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
289.914.691  
   
3. çeyrek F/K -13,00
9 aylık F/K 2,06
F/K 2,36
   
potansiyel 3. çeyrek F/K -75,76
potansiyel 9 aylık F/K 11,52
potansiyel F/K 10,94
   
hasılat 20/19 0,96
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 4,36
net kar(z) 20/19 7,97
   
net kar(z) marjı 1982,80%
gerçek EFK(Z) marjı 442,14%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,97
özkaynaklar (yılbaşına göre) 2,96
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,58
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,87
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,34
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,01
PD/DD 1,82
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,80
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 407
son 12 ayki hasılatla 227

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak): %220.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894627