ISKPL - Işık Plastik

Yorumlar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14/01/2021 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 11.286.293 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 16,10 TL fiyattan 21-22/01/2021 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ISKPL.HE (ikincil piyasada işlem kodu ISKPL.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903309