ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

hasılattaki düşüşe rağmen, İş Yatırım Menkul Değerler'in esas faaliyet karını %44 artırması enteresan. müşterilerini kazıklıyor mu ne? :) nihayetinde güzel bilanço.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

#ismen İş Yatırım Menkul Değerler 2019 net temettü 0,2155 TL. net temettü verimliliği %8,45.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741458

IS Y, MEN, DEG, 2019/09 bilanço  
   
3. çeyrek F/K 3,81
9 aylık F/K 3,45
F/K 3,69
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 3,10
potansiyel 9 aylık F/K 3,22
potansiyel F/K 3,33
   
net kar(z) 19/18 1,94
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 1,89
hasılat 19/18 3,45
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,02
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,25
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,67
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,54
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 4,00
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 0,12
   
PD/DD 1,33
   
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
ısmen  
IS Y, MEN, DEG, 2019/12 bilanço ısmen
   
4. çeyrek F/K 4,94
F/K 4,75
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 3,86
potansiyel F/K 4,19
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 5,46
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 1,68
net kar(z) 19/18 1,73
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,02
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,37
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,59
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,52
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,30
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,11
PD/DD 1,64
ana ortaklık net karı/dönem net karı 0,91

2019/12. 4. çeyrek, yıllığın üzerinde. bilanço ederi 11,43. hadi karın sürdürülebilirliği şüpheli diyelim. farkın yarısını fiyatlasa yeter.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

#ismen İş Yatırım Menkul Değerler 2020 net temettü 0,335 TL. net temettü verimliliği %6,40.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821558

IS Y, MEN, DEG, 2020/03 bilanço ısmen
   
ilk çeyrek F/K 4,26
F/K 4,75
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 3,95
potansiyel F/K 4,36
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 20/19 1,89
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 1,37
net kar(z) 20/19 1,25
   
net kar(z) marjı 0,35%
gerçek EFK(Z) marjı 0,47%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,01
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,97
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,16
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,74
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,53
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,08
PD/DD 1,79
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,77
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 0,86
   
IS Y, MEN, DEG, 2020/06 bilanço analizi ısmen
sunum para birimi TL
hasılat  
60.946.303.109  
gerçek EFK(Z)  
484.730.179  
Özkaynak Yat. K.(Z)  
-4.557.643  
net kar(z)  
345.558.244  
   
2. çeyrek F/K 2,88
6 aylık F/K 3,87
F/K 5,10
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 2,95
potansiyel 6 aylık F/K 3,72
potansiyel F/K 4,51
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 20/19 0,60
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 1,70
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,70
net kar(z) 20/19 1,70
   
net kar(z) marjı 0,61%
gerçek EFK(Z) marjı 0,80%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,01
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,19
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,38
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,79
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,94
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,07
PD/DD 2,03
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,78
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 0,94
   

2020/06. harika bir 2. çeyrek. ederinin yarısında bile değil İş Yatırım Menkul.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

IS Y, MEN, DE 2020/09 bilanço analizi ısmen
sunum para birimi: TL  
hasılat  
81.556.773.753  
gerçek EFK(Z)  
826.693.756  
Özkaynak YK(Z)  
-7.070.025  
net kar(z)  
603.055.970  
   
3. çeyrek F/K 3,62
9 aylık F/K 4,63
F/K 5,36
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 3,58
potansiyel 9 aylık F/K 4,45
potansiyel F/K 4,96
   
hasılat 20/19 0,66
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,89
net kar(z) 20/19 2,07
   
net kar(z) marjı 0,77%
gerçek EFK(Z) marjı 1,01%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,03
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,42
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,26
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,86
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,53
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,06
PD/DD 2,38
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,78
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,96
   
%2 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 1,79
son 12 ayki hasılatla 0,95

Sayfalar