KARYE - Kartal Yenilenebilir Enerji

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 55.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 15.000.000 TL nominal değerli paylar 16/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8 TL/pay baz fiyat, "KARYE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.