KMPUR - Kimteks Poliüretan

Fiyat | Teknik | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 33.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 121.550.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 28/04/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 29 TL/pay baz fiyat, "KMPUR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.