Potansiyel F/K nedir?

Bilanço analizlerinde kullandığımız potansiyel F/K nedir?

- Salt esas faaliyet karını ve Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar kalemini dikkate alıyoruz. Bu ikisi dışında her türlü gelir ya da gideri yok sayıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlikleri şüpheli. (Sürdürülebilir olan da var mesela Koza Grubu)

- Vergiyi %22 alıyoruz. Özel vergi oranlarını dikkate alıyoruz.

- Esas faaliyet karında(zararında) köpük varsa, köpüğü alıyoruz. Buna gerçek EFK(Z) diyoruz. Potansiyel F/K'yi bu gerçek EFK(Z)'ye göre hesaplıyoruz.

F/K, potansiyel F/K'den genelde yüksek olur. Daha düşükse bilançoda sürdürülebilirliği şüpheli gelirler var demektir.

Ortalama bir şirkette potansiyel F/K 10'un altında olmalı. Üzerindeyse büyük ihtimalle pahalıdır. Ford vb. 11.