KRDMD - Kardemir D

Yorumlar

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %12,67.

KARDEMIR (D) 2019/12 bilanço krdmd
   
4. çeyrek F/K -6,18
F/K 39,44
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 77,55
potansiyel F/K 16,06
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,09
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 0,15
net kar(z) 19/18 0,10
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,82
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,95
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,50
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,02
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,04
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 6,17
PD/DD 0,82
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) -2,30
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   
KARDEMIR (D) 2020/03 bilanço krdmd
   
ilk çeyrek F/K -4,48
F/K -19,49
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 12,33
potansiyel F/K 13,56
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 20/19 0,93
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 -1,55
net kar(z) 20/19 -2,39
   
net kar(z) marjı -10,67%
gerçek EFK(Z) marjı 4,76%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 1,99
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,96
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 10,09
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,97
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,41
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 5,58
PD/DD 0,78
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,79
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %16,27.

KARDEMIR (D) 2020/06 bilanço analizi krdmd
sunum para birimi TL
hasılat  
2.227.672.565  
gerçek EFK(Z)  
132.486.456  
Özkaynak Yat. K.(Z)  
688.307  
net kar(z)  
-183.269.105  
   
2. çeyrek F/K -5,55
6 aylık F/K -6,43
F/K -9,64
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 600
potansiyel 6 aylık F/K 11,06
potansiyel F/K 20,40
   
hasılat 20/19 0,99
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 -0,36
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 0,84
net kar(z) 20/19 -1,57
   
net kar(z) marjı -8,23%
gerçek EFK(Z) marjı 5,95%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 3,46
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,93
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 40,70
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,03
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 2,08
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 7,46
PD/DD 0,96
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,80
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   
KARDEMIR (D) 2020/09 bilanço analizi krdmd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
3.539.165.074  
gerçek EFK(Z)  
319.024.798  
Özkaynak YK(Z)  
1.333.879  
net kar(z)  
-271.363.471  
   
3. çeyrek F/K -5,27
9 aylık F/K -7,50
F/K -7,55
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 11,24
potansiyel 9 aylık F/K 7,95
potansiyel F/K 12,33
   
hasılat 20/19 1,13
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,49
net kar(z) 20/19 -1,89
   
net kar(z) marjı -7,67%
gerçek EFK(Z) marjı 9,01%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 51,35
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,89
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 46,67
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,09
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,25
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 4,13
PD/DD 1,15
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,80
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 5,75
son 12 ayki hasılatla 5,96

2020/09. Kardemir'in 9 aylığı aslında iyi. fakat tek seferlik korkunç bir zarar var. kambiyo zararı tarzı bir şey olsa gerek. düzelecek inşallah.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %11,84.

KARDEMIR (D) 2020/12 bilanço analizi krdmd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
5.146.373.455  
gerçek EFK(Z)  
372.075.955  
Özkaynak YK(Z)  
1.921.636  
net kar(z)  
41.510.105  
   
4. çeyrek F/K 4,30
F/K 130
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 4,44
potansiyel F/K 17,99
   
hasılat 20/19 1,24
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 2,21
net kar(z) 20/19 0,75
   
net kar(z) marjı 0,81%
gerçek EFK(Z) marjı 7,23%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,88
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,01
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 22,77
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,00
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,50
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 2,81
PD/DD 2,02
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,79
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 10,46
KARDEMIR (D) 2021/03 bilanço analizi krdmd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
1.869.545.759  
gerçek EFK(Z)  
454.757.537  
Özkaynak YK(Z)  
259.505  
net kar(z)  
343.065.539  
   
ilk çeyrek F/K 4,38
F/K 12,15
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 4,13
potansiyel F/K 10,37
   
hasılat 21/20 1,80
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 4,38
net kar(z) 21/20 -3,10
   
net kar(z) marjı 18,35%
gerçek EFK(Z) marjı 24,32%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,13
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,13
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,62
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,00
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,16
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,44
PD/DD 2,00
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,82
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 8,04
son 1 yılki hasılatla 10,06

Sayfalar