KRVGD - Kervan Gıda

Yorumlar

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arz edilmesi planlanmaktadır.
 
Halka arz edilecek paylar 26 ile 27 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889468

KERVAN GIDA 2020/12 bilanço analizi krvgd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
1.008.666.029  
gerçek EFK(Z)  
215.002.559  
Özkaynak YK(Z)  
1.819.646  
net kar(z)  
122.140.796  
   
F/K 28,54
   
potansiyel F/K 18,04
   
hasılat 20/19 1,47
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,74
net kar(z) 20/19 1,63
   
net kar(z) marjı 12,23%
gerçek EFK(Z) marjı 21,32%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,12
özkaynaklar (yılbaşına göre) 2,99
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,74
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,16
PD/DD 4,19
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,96
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,99
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 34,90
KERVAN GIDA 2021/03 bilanço analizi krvgd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
323.488.256  
gerçek EFK(Z)  
67.893.454  
Özkaynak YK(Z)  
-3.078.399  
net kar(z)  
54.098.636  
   
ilk çeyrek F/K 14,81
F/K 20,38
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 15,31
potansiyel F/K 16,96
   
hasılat 21/20 1,29
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 1,36
net kar(z) 21/20 2,84
   
net kar(z) marjı 16,57%
gerçek EFK(Z) marjı 20,99%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,41
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,07
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,97
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,41
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,34
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,56
PD/DD 3,60
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,84
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,01
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 24,54
son 1 yılki hasılatla 29,37
KERVAN GIDA 2021/06 bilanço analizi krvgd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
675.296.106  
gerçek EFK(Z)  
145.459.526  
Özkaynak YK(Z)  
-5.371.881  
net kar(z)  
108.361.099  
   
2. çeyrek F/K 14,35
6 aylık F/K 14,37
F/K 17,20
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 14,03
potansiyel 6 aylık F/K 14,00
potansiyel F/K 15,72
   
hasılat 21/20 1,43
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 1,31
net kar(z) 21/20 2,19
   
net kar(z) marjı 16,17%
gerçek EFK(Z) marjı 21,54%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,31
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,11
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,48
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,16
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,57
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,44
PD/DD 3,38
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,89
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,99
   
%15 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 15,49
son 1 yılki hasılatla 17,25