KRVGD - Kervan Gıda

Yorumlar

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arz edilmesi planlanmaktadır.
 
Halka arz edilecek paylar 26 ile 27 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889468

KERVAN GIDA 2020/12 bilanço analizi krvgd
sunum para birimi: TL  
hasılat  
1.008.666.029  
gerçek EFK(Z)  
215.002.559  
Özkaynak YK(Z)  
1.819.646  
net kar(z)  
122.140.796  
   
F/K 28,54
   
potansiyel F/K 18,04
   
hasılat 20/19 1,47
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,74
net kar(z) 20/19 1,63
   
net kar(z) marjı 12,23%
gerçek EFK(Z) marjı 21,32%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,12
özkaynaklar (yılbaşına göre) 2,99
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,74
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,16
PD/DD 4,19
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,96
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,99
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 34,90