KTLEV - Katılımevim

Fiyat | Teknik | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin (Şirket) 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 180.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 12/06/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 13,43 TL/pay baz fiyat, "KTLEV.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2023/06. bu tip bir şirket ilk defa halka arz oldu. Katılımevim'in bilanço formatı finansal kiralama şirketleriyle aynı. dolayısıyla finansal kiralama şirketi gibi düşünebiliriz sanırım.

6 aylık F/K 42,97. PD/DD 12,58.

6 aylık bilanço ederi 12,70. bir balon hissemiz daha oldu.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

2023/09. haksızlık etmişim Katılımevim'e. 3. çeyrek inanılmaz. Halka arzdan gelen parayı iyi değerlendirdiler anlaşılan. Kredi alamayan da katılımcılara gitmiş olabilir.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

faiz artınca nasıl finansal kiralamacıların marjları arttı, anlaşılan bunda da öyle oldu.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.