KTSKR - Kütahya Şeker

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 46.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 9.368.780 TL nominal değerli paylar 08/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 21 TL/pay baz fiyat, "KTSKR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.