MAVI - Mavi Giyim

Yorumlar

2019/03. finansman gideri net karı yemiş. ilk çeyreğin özeti. ana ortaklara dönem karının %67'sini yazmışlar. 2018 bilançosunda bu oran %90 idi. bu oranla canları istedikleri gibi oynuyorlar şirketler. bu da bir değerleme yapmayı olanaksız kılıyor.

zaten pahalıydı, iyice pahalılaşmış.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

2019/06. 6 aylık eh işte. finansman gideri çok yüksek. finansal borçlar da artmış yılbaşına göre.

5,34 PD/DD'n varsa daha iyi F/K'n olmalı. MAVI pahalı.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

MAVI GIYIM 2019/09 bilanço  
   
3. çeyrek F/K 9,79
9 aylık F/K 19,97
F/K 27,41
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 5,56
potansiyel 9 aylık F/K 7,83
potansiyel F/K 9,06
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,21
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 1,20
net kar(z) 19/18 0,92
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,01
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,33
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 3,74
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 3,71
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 0,85
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) 0,98
PD/DD 5,19
   
mavı  
MAVI GIYIM 2019/12 bilanço mavı
   
4. çeyrek F/K 63,58
F/K 22,51
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 12,80
potansiyel F/K 8,39
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,22
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 1,22
net kar(z) 19/18 1,04
   
net kar marjı 3,77%
gerçek EFK marjı 12,64%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,01
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,38
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 3,42
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 3,53
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,75
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,90
PD/DD 4,64
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,78
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 0,88
   
MAVI GIYIM 2020/06 bilanço analizi mavı
sunum para birimi: 1.000 TL  
hasılat  
924.926  
gerçek EFK(Z)  
-43.126  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
-54.657  
   
2. çeyrek F/K -110
6 aylık F/K -18,36
F/K 161
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 250
potansiyel 6 aylık F/K -31,05
potansiyel F/K 16,91
   
hasılat 20/19 0,69
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 -0,27
net kar(z) 20/19 -1,97
   
net kar(z) marjı -6,31%
gerçek EFK(Z) marjı -4,66%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,18
özkaynaklar (yılbaşına göre) 0,96
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,94
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,45
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,34
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 2,98
PD/DD 4,52
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,77
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,94
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 11,58
son 12 ayki hasılatla 8,75
MAVI GIYIM 2020/09 bilanço analizi mavı
sunum para birimi: 1.000 TL  
hasılat  
1.751.910  
gerçek EFK(Z)  
78.821  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
23.488  
   
3. çeyrek F/K 7,54
9 aylık F/K 75,22
F/K 73,89
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 6,20
potansiyel 9 aylık F/K 30,42
potansiyel F/K 23,14
   
hasılat 20/19 0,82
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 0,26
net kar(z) 20/19 0,27
   
net kar(z) marjı 1,46%
gerçek EFK(Z) marjı 4,50%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,23
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,23
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 2,30
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,31
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 4,53
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 3,09
PD/DD 4,15
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,81
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,92
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 10,95
son 12 ayki hasılatla 10,37
MAVI GIYIM 2020/12 bilanço analizi mavı
sunum para birimi: 1.000 TL  
hasılat  
2.401.808  
gerçek EFK(Z)  
86.597  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
4.583  
   
4. çeyrek F/K -34,57
F/K 570
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 299
potansiyel F/K 66,23
   
hasılat 20/19 0,84
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 0,24
net kar(z) 20/19 0,05
   
net kar(z) marjı 0,33%
gerçek EFK(Z) marjı 3,61%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,19
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,11
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 2,43
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,13
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 7,67
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 4,22
PD/DD 5,13
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,64
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,57
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 19,10

Sayfalar