MEGAP - Mega Polietilen Köpük

Yorumlar

Mega Polietilen Köpük, C grubu hisse. ederi 1,54.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin %9,97'sine ve oy haklarının %62,41'ine tekabül eden ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı içeren 1 TL nominal değerli A grubu payların tamamının (ilaveten Şirket sermayesinin %41,04'üne tekabül eden 1 TL nominal değerli imtiyaz içermeyen B grubu payların) Eda ÖZHAN tarafından satın alınması nedeniyle, Kurulun II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri kapsamında ve SPK'nın 07.06.2018 tarih ve 25/716 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Şirket'te pay sahibi bulunan diğer yatırımcılara Eda ÖZHAN tarafından B grubu MEGAP payları için pay başına 1,3125 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatına 01.06.2018 tarihinden itibaren her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanan faiz tutarının eklenmiş hali olan 1,3241 TL'den 12.06.2018 – 26.06.2018 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır. Başvuruda bulunacak pay sahipleri için pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu ekte sunulmaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688432

sense kullanıcısının resmi

kocaman bir balon bu hisse. adı gibi.

garip bir bilanço. ederi 1,66. korkunç pahalı MEGAP.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

Şirketimiz artan sipariş ve üretim hacmini karşılayabilmek adına, toplam maliyeti 483.840,00 TL (Dörtyüz Seksen Üç Bin Sekiz Yüz Kırt Türk Lirası) olan; 4 adet Vigoni penl marka ve 2 adet Cambur Ovatro marka örme makinesi alınması yönetim kurulunca kabul edilmiştir.

Bu alımla  birlikte şiretimizin örme kapestesi 25% oranında artması beklenmektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711272

Şirketimiz,  BEND Limited Liability Company (RUSYA) Şirketi ile toplamda 12 ay sürecek ve yaklaşık olarak 3.000.000,00 Dolarlık (18.000.000,00TL) İhracat anlaşması imzalama kararı, yönetim kurulunca kabul edilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713658

müthiş haber ama fiyatlanmış önceden.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

son 6 ayı çok iyi. bilanço ederi 2,91. hisse ederinde.

2019 da fena olmayacak gibi.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

sense kullanıcısının resmi

1,90'daki 50 günlüğünü geçmiş. 2,17'de 100 günlüğü var. nefesi tükenmek üzere.

https://invst.ly/a-x6b

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak): %100.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770143

Sayfalar