MTRKS - Matriks

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 7.419.980 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 28 TL fiyattan 30-31/03/2021 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MTRKS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MTRKS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

MTRKS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921232