NATEN - Naturel Enerji

Yorumlar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25/07/2019 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 12.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 5,80 TL fiyattan 01-02/08/2019 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, NATEN.HE (ikincil piyasada işlem kodu NATEN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777886

2019/06. yıllığı görmek lazım tabii ama...

5,5 gibi bir ederi var. kısa vadeli finansal borcu yok. uzun vadeli finansal borcu bir miktar yüksek.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

NATUREL ENERJI 2019/09 bilanço  
   
3. çeyrek F/K 11,21
9 aylık F/K 24,98
F/K #YOK
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 14,36
potansiyel 9 aylık F/K 9,29
potansiyel F/K #YOK
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 3,76
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 28,66
net kar(z) 19/18 -2,16
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,09
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,52
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,00
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,97
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) -
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) -
   
PD/DD 2,12
   
naten  

2019/09. yıllığı görmek lazım tabii ama...

3. çeyrek EFK'sinde bir miktar köpük var. köpüğü alınca, aslında zayıf bir çeyrek açıklamış 9 aylığına göre. öte yandan 3. çeyrekte finansman gideri çok düşük, bu da net karın bir anda düzelmesine neden olmuş.

6 aylıkta çok fazla vergi vermiş. bunu yeni farkettim. bu 9 aylıkta kısmen düzelmiş. hala vergi oranı yüksek. vergi oranı normal seviyeye geldiğinde net kar iyileşecek.

9 aylık bilanço ederi 7,5.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

NATUREL ENERJI 2019/12 bilanço naten
   
4. çeyrek F/K 2,58
F/K 8,74
   
potansiyel 4. çeyrek F/K -7,37
potansiyel F/K 92,92
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 3,02
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 0,53
net kar(z) 19/18 7,96
   
net kar marjı 108,22%
gerçek EFK marjı 12,72%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,37
özkaynaklar (yılbaşına göre) 2,13
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,37
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,76
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,75
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 17,89
PD/DD 2,77
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 1,05
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   

2019/12. 4. çeyrekte 81 milyon yatırım faaliyeti geliri var. faaliyet raporuna baktım ama detay göremedim. sürdürülebilir mi? sanmıyorum. net karın büyük kısmı buradan geliyor.

4. çeyrekte esas faaliyet zararı yazmış. yıllık bakınca bir miktar tek seferlik zarar var. yıllık efk daha iyi olabilirmiş.

9 aylıktan sonraki fikrimi koruyorum. bu bilanço 7,5'tan fazla etmez.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

NATUREL ENERJI 2020/03 bilanço naten
   
ilk çeyrek F/K 27,69
F/K 8,34
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 8,99
potansiyel F/K 56,64
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 20/19 1,23
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 1,34
net kar(z) 20/19 3,89
   
net kar(z) marjı 18,73%
gerçek EFK(Z) marjı 72,11%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,05
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,03
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,00
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,38
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,45
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 14,92
PD/DD 2,73
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,51
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   
NATUREL ENERJI 2020/06 bilanço analizi naten
sunum para birimi TL
hasılat  
51.757.456  
gerçek EFK(Z)  
38.258.293  
Özkaynak Yat. K.(Z)  
0  
net kar(z)  
12.700.232  
   
2. çeyrek F/K 26,56
6 aylık F/K 30,50
F/K 9,96
   
potansiyel 2. çeyrek F/K 14,02
potansiyel 6 aylık F/K 12,66
potansiyel F/K 48,14
   
hasılat 20/19 1,29
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 20/19 1,47
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,47
net kar(z) 20/19 4,74
   
net kar(z) marjı 24,54%
gerçek EFK(Z) marjı 73,92%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,04
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,45
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,00
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,60
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,00
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 11,33
PD/DD 2,49
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,92
ana ortaklık net karı(z)/dönem net karı(z) 1,00
   
NATUREL ENERJ 2020/09 bilanço analizi naten
sunum para birimi: TL  
hasılat  
135.611.626  
gerçek EFK(Z)  
83.414.969  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
15.217.390  
   
3. çeyrek F/K 120
9 aylık F/K 59,56
F/K 16,66
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 8,36
potansiyel 9 aylık F/K 13,58
potansiyel F/K 27,16
   
hasılat 20/19 2,42
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 2,33
net kar(z) 20/19 1,46
   
net kar(z) marjı 11,22%
gerçek EFK(Z) marjı 61,51%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,07
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,46
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,17
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,74
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,02
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 4,47
PD/DD 3,86
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,95
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%50 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 13,37
son 12 ayki hasılatla 16,99
sense kullanıcısının resmi

22 ve 50 günlüklerini geçmiş ve tutunmuş. hareketin devamı her an gelebilir.

https://invst.ly/szou4

Sayfalar