OYAKC - OYAK Çimento

Yorumlar

2020/06. OYAK Çimento'nun ilk 6 ayının böyle geleceği çok belliydi. piyasa neyin kafasını yaşadı gerçekten merak ediyorum. "temettü için OYAKC aldım" diyeni bile gördüm.

%10 net kar marjıyla çalışsaydı bile 1,85'ten fazla etmezdi.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

OYAK CIMENTO 2020/12 bilanço analizi oyakc
sunum para birimi: TL  
hasılat  
2.932.234.571  
gerçek EFK(Z)  
385.089.907  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
358.453.306  
   
4. çeyrek F/K 12,04
F/K 26,73
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 13,66
potansiyel F/K 27,64
   
hasılat 20/19 1,34
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 2,68
net kar(z) 20/19 3,15
   
net kar(z) marjı 12,22%
gerçek EFK(Z) marjı 13,13%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,12
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,14
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 2,92
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,05
PD/DD 4,20
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,95
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%12 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 27,23
OYAK CIMENTO 2021/03 bilanço analizi oyakc
sunum para birimi: TL  
hasılat  
848.278.311  
gerçek EFK(Z)  
147.955.298  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
132.285.649  
   
ilk çeyrek F/K 16,24
F/K 16,84
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 18,15
potansiyel F/K 20,36
   
hasılat 21/20 1,71
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 27,43
net kar(z) 21/20 -6,75
   
net kar(z) marjı 15,59%
gerçek EFK(Z) marjı 17,44%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,06
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,06
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,96
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,98
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,28
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 0,04
PD/DD 3,56
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,81
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%12 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 21,11
son 1 yılki hasılatla 21,80