PENTA - Penta Teknoloji

Yorumlar

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 18.378.752 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 43.724.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 17/05/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 32 TL/pay baz fiyat, "PENTA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.

PENTA TEKNOLOJI  2021/03 bilanço analizi penta
sunum para birimi: TL  
hasılat  
1.265.936.676  
gerçek EFK(Z)  
49.932.085  
Özkaynak YK(Z)  
0  
net kar(z)  
15.732.351  
   
ilk çeyrek F/K 22,21
   
potansiyel ilk çeyrek F/K 8,75
   
hasılat 21/20 1,63
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 21/20 1,77
net kar(z) 21/20 -4,26
   
net kar(z) marjı 1,24%
gerçek EFK(Z) marjı 3,94%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK -0,26
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,22
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,49
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,03
PD/DD 5,44
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,56
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 1,00
   
%3 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 9,20