SAHOL - Sabancı Holding

Fiyat | Teknik analiz | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

SABANCI HOLDING 2020/12 bilanço analizi sahol
sunum para birimi: 1.000 TL  
hasılat  
21.529.210  
gerçek EFK(Z)  
11.962.353  
Özkaynak YK(Z)  
1.532.631  
net kar(z)  
4.767.573  
   
4. çeyrek F/K 6,20
F/K 4,82
   
potansiyel 4. çeyrek F/K 4,56
potansiyel F/K 3,98
   
hasılat 20/19 1,15
gerçek efk(z) + özkay. yk(z) 20/19 1,24
net kar(z) 20/19 1,26
   
net kar(z) marjı 41,34%
gerçek EFK(Z) marjı 55,56%
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,01
özkaynaklar (yılbaşına göre) 1,14
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,33
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 1,17
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 1,02
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak YK + gerçek EFK) 2,97
PD/DD 0,61
dönem karı(z)/vergi öncesi kar(z) 0,80
ana ortaklık net karı(z)/dönem karı(z) 0,54
   
%10 net kar marjıyla çalışsaydı F/K ne olurdu? (Özkaynak YK kayda değer değilse dikkate alınmalı.)  
bu yılki hasılatla 19,94

Sayfalar