SEGYO - Şeker GYO

Fiyat | Teknik | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 203.388.821 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 813.555.283 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 07/06/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,10 TL/pay baz fiyat, "SEGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2022/06. ederi 1 lira Şeker GYO'nun. Ve sittin sene öyle kalacak.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.