SMART - Smartiks Yazılım

Yorumlar

Borsamızın 28/03/2019 ile 06/05/2019 tarihli kararları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2019 tarihinde izahnamesini onaylaması çerçevesinde, Smartiks Yazılım A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 12.450.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 2,42 TL fiyattan 09-10/05/2019 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, SMART.HE (ikincil piyasada işlem kodu SMART.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761717

3,28 ile piyasa değeri 94 milyon oldu. bu kadar etmediğine eminim.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %27,32.

2019/03. salt ilk çeyreğe göre bir değerleme yapmak doğru değil tabii. yıllığı görmek lazım.

yine de baktım. ilk çeyrek bilanço ederi 1,59. son çeyrekte lisans bedelleri oluyor yazılım şirketlerinde, o yüzden yıllığı görmek lazım kesin bir fikir sahibi olmak için.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %25,68.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %27,38.

2019/06. 2. çeyrek, ilk çeyrekle aynı. yıllığı görmek lazım tabii...

6 aylık bilanço ederi 1,71.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

SMARTIKS YAZILIM 2019/09 bilanço
   
3. çeyrek F/K 10,89
9 aylık F/K 15,38
F/K #YOK
   
potansiyel 3. çeyrek F/K 11,79
potansiyel 9 aylık F/K 12,90
potansiyel F/K #YOK
* F/K, potansiyel F/K'den iyiyse, sadece potansiyel F/K dikkate alınmalı.
   
hasılat 19/18 1,06
EFK(Z) + Özkay. Yat K(Z) 19/18 0,95
net kar(z) 19/18 1,11
   
Net EF Diğer Gelir(Gider)/EFK 0,12
özkaynaklar (yılbaşına göre) 2,04
KV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,04
UV borçlanmalar (yılbaşına göre) 0,94
KV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) -
UV borçlanmalar/(son 1 yıldaki özkaynak yatırım + EF karı) -
   
PD/DD 1,57
   
smart  

2019/09. 3. çeyreği iyi. yıllığı görmek lazım tabii ama...

salt 9 aylık bilanço ederi 2,01.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bugün açığa satılan lot adedi/fiili dolaşımdaki lot adedi oranı %67,61.

Sayfalar