SMRTG - Smart Güneş

Fiyat | Teknik | KAP | Tivitır | Bilanço

Yorumlar

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 38.208.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 153.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/03/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 14 TL/pay baz fiyat, "SMRTG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2023/12. enflasyon muhasebesine rağmen olağanüstü bir bilanço açıklamış Smart Güneş.

hala pahalı, muhtemelen ilk çeyrekten sonra 57 edecek.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

2024/03. salt ilk çeyrek bilanço ederi 24,18. hala aşırı pahalı.

mevsimsellik etkisi midir bilmiyorum ama son 12 ayla kıyaslayınca, ilk çeyrekte büyüme de yok.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.